Privacy Policy - Parthenon Art Executive Wing - Olympic Beach

Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων

Το ξενοδοχείο «PARTHENON ART EXECUTIVE WING» (εφεξής «Εταιρεία», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», «ξενοδοχείο», «μας») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 και, εν γένει, τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, επιθυμεί μέσω της παρούσας Ειδοποίησης να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπό της (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων», «εσείς») για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

I. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και ποιες είναι οι αντίστοιχες νομικές βάσεις

1. Επικοινωνία για παροχή υπηρεσίας και λοιπά αιτήματα (Contact Form, Τηλέφωνο, Email)

Name, surname, telephone, e-mail address, contact phone, subject for which you contact us, personal data that may be included in the user’s message. (Article 6, par. 1, case B’ of GDPR: the processing is necessary to satisfy the user’s request)

2. 2. Διαχείριση Κράτησης

In case you wish to make a reservation, we will collect: name, surname, e-mail address (email), your full address, your date of arrival and departure as well as payment details. In addition, we will collect any personal data contained in any comment that will be notified to us in the relevant field. (Article 6, par. 1,  case B’ of GDPR: the elaboration is necessary for taking measures at the request of the Subject in the pre-contractual stage).

3. Newsletter

Διεύθυνση email. (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α' ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων)

II. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλέγει, όπως αυτός έχει περιγραφεί στην ενότητα Ι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Upon completion of the prescribed period, your data will be irrevocably deleted or safely destroyed based on clearly defined standards and specifications under the responsibility of the Processor, excluding your contact information, which will be retained until you object to our information provided by us (via “Newsletter”) regarding our products and services.

ΙΙΙ. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου:

α) Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες μάρκετινγκ, συμβουλευτικές εταιρείες. Οι συγκεκριμένοι φορείς παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο, ώστε οι επεξεργασίες δεδομένων να διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων, εταιρείες που αναλαμβάνουν transfers, ταξιδιωτικά πρακτορεία.

γ) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

IV. Τα δικαιώματά σας

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

• to inform you about the data we hold about you and how we process it. If you wish, we will provide you with a copy without your own expense. (Right of access)

• να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)

• να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)

• να αναστείλουμε την επεξεργασία α) ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β) εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ) όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ) για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

• να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)

• να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από το μηχάνημα) ή να τα μεταφέρετε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο σύμφωνα με την πρότασή σας, υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι αυτό είναι τεχνικά δυνατό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).

• να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματά σας μέσω email στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας θα ικανοποιήσει όλα τα αιτήματά σας εντός ενός (1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώσουμε αμέσως εξηγώντας τους λόγους της σχετικής αδυναμίας μας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

V. Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας

Όνομα εταιρείας: PARTHENON ART EXECUTIVE WING
Διεύθυνση εταιρείας: Ποσειδώνος 17, Ολυμπιακή Ακτή - Κατερίνη, Πιερία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2351 061898
E-mail: info@hotel-parthenon.gr

VI. Effective Date – Modifications

Έκδοση 1.1, Δημοσιεύθηκε στις 31.07.2020

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο